ISI KARANGAN : AYAT TOPIK

Salah satu perkara yang sangat penting ialah isi karangan. Menurut piawai yang telah didiuar-uarkan setiap isi karangan sewajarnya mempunyai empat elemen penting. Elemen yang dimaksudkan ialah isi utama, ayat topik atau pun ayat judul. Kedua ayat huraian, ketiga ayat contoh dan elemen akhir ialah ayat penegasan. Gabungan ayat-ayat tersebut membentuk sebuah isi karangan. Ayat topik Ayat pertama dalam menyampai kan isi. Ayat yang menjadi dasar, asas dan pokok perbincangan. Ayat yang perlu dipertahankan demi tajuk yang kita pilih. Ayat yang paling dominan. Ayat yang menjadi fokus dalam perbincang lanjut dalam perenggan isi.Ayat ini ringkas tetapi mempunyai sambungannya yang lebih menarik. Jika tiada ayat topik, isi sesebuah karangan itu menjadi goyah.

Kongsi Info

Entri Berkaitan

Previous
Next Post »

Terima kasih, komen anda sangat dihargai.