CONTOH SOALAN NOVEL DI HADAPAN PULAU dan PUTERA GUNUNG TAHAN


Jawab kedua-dua soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel-novel
yang berikut.

(i) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said

(ii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Hj. MuhammadLATIHAN 1:

(a) Berdasarkan salah satu novel yang anda pelajari, berikan sebab-sebab perwatakan watak utamanya menarik perhatian anda. [7 markah]

(b) Bandingkan nilai kerjasama yang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji.
[8 markah]

LATIHAN 2:

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan kesesuaian judul novel tersebut dengan isi ceritanya.
[7 markah]
(b) Bandingkan perwatakan watak utama dalam dua buah novel yang anda kaji.
[8 markah]

LATIHAN 3:

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan pengorbanan watak utama dalam novel tersebut.
[7 markah]

(b) (b) Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan pengorbanan watak utama dalam novel tersebut.
[8 markah]

LATIHAN 4:

(a) Nilai bertanggungjawab sering ditonjolkan oleh penulis dalam karya mereka. Huraikan nilai tanggungjawab dalam sebuah novel yang anda pelajari.
[7 markah]

(b) Buat perbandingan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam dua buah novel yang anda kaji.
[8 markah]


LATIHAN 5:

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan kepincangan-kepincangan yang berlaku dalam masyarakat dalam novel tersebut.
[7 markah]
(b) Huraikan persoalan-persoalan hidup manusia yang diketengahkan oleh pengarang dalam dua buah novel yang anda pelajari .
[8 markah]LATIHAN 6

(a) Terdapat banyak peristiwa yang boleh memberi keinsafan kepada para pembaca dalam novel-novel telah yang dihasilkan oleh pengarang. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan peristiwa-peristiwa tersebut.
[7 markah
[7 m
(b) Huraikan pengajaran yang terdapat dalam dua buah novel yang anda kaji .

[8 markah]

LATIHAN 7

(a) Nilai ketabahan sering dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua nilai ketabahan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari.
[7 markah
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, bandingkan latar-latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut.
[8 markah]


LATIHAN 8

(a) Terdapat pelbagai peristiwa yang berjaya mengembangkan jalan cerita dalam sesebuah novel.
Huraikan dua peristiwa pada permulaan novel yang telah anda pelajari.
[7 markah


(b) Pengarang banyak memaparkan nilai murni dalam novelnya. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, bandingkan nilai keberanian dalam novel tersebut.
[8 markah]

LATIHAN 9


(a) Terdapat peristiwa dalam sesebuah novel yang memberikan kesan positif kepada
pembaca. Huraikan dua peristiwa tersebut dalam novel yang anda kaji.

[7 markah]

(b) Bandingkan nilai taat kepada agama dalam dua buah novel yang telah anda kaji.
[8 markah]
LATIHAN 10

(a) Kejayaan sesebuah novel menarik hati pembaca banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh watak utamanya .
Nyatakan peranan watak utama novel yang anda kaji .
[7 markah]


(b) Setiap novel mempunyai nilai-nilai murni yang tertentu.
Huraikan beberapa persamaan nilai murni yang terdapat dalam kedua-dua buah novel tersebut.
8 markah]


PARA pelajar yang disayangi, anda boleh cuba menjawab soalan soalan di atas, tuliskan jawapan ke dalam buku nota anda.Hantar kepada saya pada masa yang sesuai.

Kongsi Info

Entri Berkaitan

Previous
Next Post »

Terima kasih, komen anda sangat dihargai.